Ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρυμού

Σταθμό στην ιστορική και λαογραφική μελέτη της περιοχής αποτελεί πλέον η έκδοση που μόλις κυκλοφόρησε, ‘’Το Γλωσσικό Ιδίωμα του Δρυμού Θεσσαλονίκης’’. Κι αυτό γιατί το παρόν πόνημα είναι καρπός επισταμένης έρευνας και μελέτης του εμβριθούς περί του αντικειμένου Καθηγητού Γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μακαριστού πλέον Νικολάου Κατσάνη.

Όπως τιτλοφορείται και το προλογικό σημείωμα του βιβλίου, όντως ''τύχη αγαθή'' ήταν η έλευση του διακεκριμένου επιστήμονα στο Δρυμό, όταν ανέλαβε την διεύθυνση του Γυμνασίου στα 1964. Έκτοτε συνδέθηκε με το χωριό και για πενήντα χρόνια συστηματικά κατέγραψε και μελέτησε τον γλωσσικό πλούτο του Δρυμού και κατ’ επέκταση της περιοχής, μιας και το ίδιο γλωσσικό ιδίωμα απαντάται και στη Μελισσοχώρι (Μπάλτζια).

Το τρακοσίων τριάντα έξη σελίδων (336) βιβλίο διαιρείται σε επτά μέρη στα οποία εξετάζονται και μελετώνται επιστημονικά τα γλωσσικά επίπεδα του ιδιώματος. Καταγράφονται, ερμηνεύονται και ετυμολογούνται, τοπωνύμια, ανθρωπωνύμια, ενώ παρατίθεται γλωσσάριο τριών χιλιάδων λέξεων περίπου, κατακλείεται δε με πλούσια ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και φωτογραφικό παράρτημα με χαρακτηριστικές φωτογραφίες εποχής.

Η παρούσα μελέτη είναι τιμή και προνόμιο για τον Δρυμό και την περιοχή, καθώς μια σπουδαία πτυχή του λαϊκού μας πολιτισμού παρουσιάζεται με τόσο άρτιο και ολοκληρωμένο τρόπο. Και για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του καθηγητού, το βιβλίο αυτό ''...συνεισφέρει πολύτιμες ψηφίδες που αφορούν όχι μόνο το λεξιλόγιο αλλά και άλλα ζητήματα σχετικά με την ιστορία της ελληνικής γλώσσας''.

Το βιβλίο αποτελεί έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρυμού, με την επιστημονική επιμέλεια του δρ της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ Ηλία Χρυσοστομίδη, την γενναιόδωρη χορηγία του Ομίλου Σαμαράς και Συνεργάτες και εκδοτική παραγωγή του Εργαστηρίου Γραφικών Τεχνών και Εκδόσεων Μυγδονία.

Διατίθεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δρυμού στην τιμή των 15 ευρώ.

 

Δύο πολυτελείς τόμοι που περιλαμβάνουν όλες τις εφημερίδες που έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν, καθώς επίσης και έναν ψηφιακό δίσκο (cd) με τα αρχεία αυτά σε ηλεκτρονική μορφή.

 

 

 

 

 

 

 


Πρόκειται για μια συλλογή παροιμιών και αινιγμάτων του χωριού μας, που περιλαμβάνει περίπου διακόσιες παροιμίες και πενήντα αινίγματα, τα οποία για πρώτη φορά συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται.

Άλλη μια ψηφίδα του λαϊκού πολιτισμού του Δρυμού, που δεν είχε απασχολήσει ιδιαίτερα την μέχρι στιγμής βιβλιογραφία του τόπου μας, βρίσκει πια τη θέση της στις εκδόσεις του χωριού μας.

Η κατάρτιση της συλλογής αυτής και η προσφορά της στον σύλλογό μας έγινε από τον κ. Χρυσοστομίδη Ηλία, πρώην πρόεδρο του Συλλόγου μας.

 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών που αφορούν την περιοχή του Δρυμού (Ρεντούδια, Καλαμένια και Γουνέλα), οι οποίες αναγκαιούν για την συμπλήρωση του βεστιαρίου του.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων από τα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρυμού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους και την κατάθεση σχετικών προσφορών εντός 5 ημερολογιακών ημερών.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών, οι οποίες αναγκαιούν για την συμπλήρωση του βεστιαρίου του.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων από τα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρυμού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους και την κατάθεση σχετικών προσφορών εντός 5 ημερολογιακών ημερών.

Στα πλαίσια Αίτηση Στήριξης μας με τίτλο «Δράσεις για τη διατήρηση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δρυμού καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» στο πρόγραμμα CLLD/LEADER, υλοποιήσαμε την έκδοση  βιβλίου «Του Λάτζαρ’» με CD, όπου περιλαμβάνονται Έθιμα και Κάλαντα για τον εορτασμό του Λαζάρου από τον Δρυμό Μυγδονίας.

Το βιβλίο με το αντίστοιχο CD ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας.

Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί η ημερομηνία  και ο τόπος παρουσίασης του.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού, είχε υποβάλει και επιλεγεί το 2018, Αίτηση Στήριξης του με τίτλο «Δράσεις για τη διατήρηση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δρυμού καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» στο πρόγραμμα CLLD/LEADER.

Έτσι σήμερα, και αφού δόθηκαν πρόσφατα οι τελικές διευκρινιστικές οδηγίες από το ΥπΑΑ για τον τρόπο υλοποίησης αυτών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση και έλεγχος του Αιτήματος  της 1ης Αίτησης Πληρωμής μας από τους ελεγκτές της ΑΝΕΘ.

Με το 1ο Αίτημα μας καταφέραμε να υλοποιήσουμε, τα παρακάτω:

α. Αγορά πλήρης μεγαφωνικής (κονσόλα, ηχεία, μικρόφωνα, βάσεις, κλπ).

β. Ψηφιοποίηση του αρχείου της Εφημερίδας «ΔΡΥΜΟΣ» και αναπαραγωγή αυτών σε δύο καλλιτεχνικά δερματόδετους βιβλιοδετημένους τόμους και σε ένα CD.

γ. Έκδοση βιβλίου «Του Λάτζαρ’» με CD, όπου περιλαμβάνονται Έθιμα και κάλαντα για τον εορτασμό του Λαζάρου από τον Δρυμό Μυγδονίας.

δ. Αγορά προβολικού και πίνακα προβολής.

ε. Αγορά τραπεζιών και καρεκλών.

στ. Κατασκευή ντουλαπών για τις φορεσιές.

ζ. Περιβαλλοντική Δράση για το Νερό. (Σεπτέμβριος 2019).

 

ΥΓ: Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες παρουσίασης του ψηφιοποιημένου αρχείου της εφημερίδας «ΔΡΥΜΟΣ» και του βιβλίου «Του Λάτζαρ’».

Την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρυμού, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρυμού με θέματα:

  1. Απολογισμός (διοικητικός και οικονομικός) απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού.
  3. Απόφαση για έγκριση δαπανών συνολική αξίας άνω των 3.000 €.
  4. Έγκριση για συμμετοχή ή μη σε υπερκείμενα σωματεία.
  5. Καθορισμός τέλους εγγραφής και τακτική ετήσια συνδρομή.
  6. Διάφορα θέματα που θα προταθούν από την Γενική Συνέλευση των μελών.
  7. Τοποθετήσεις υποψηφίων για το νέο ΔΣ.
  8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Νέα μέλη δεν μπορούν να εγγραφούν, μέχρι την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρυμού.

Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου θα πρέπει να καταθέσουν εγγράφως αίτηση υποψηφιότητας μέχρι την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού του Συλλόγου.

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα κατατίθενται στην γραμματέα του Συλλόγου ή στο γραμματοκιβώτιο που υπάρχει στον Σύλλογο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 CLLD/LEADER ψηφιοποίησε το αρχείο εφημερίδων του και προέβη στην αναπαραγωγή των.

Όλο το αρχείο των 720 σελίδων βρίσκεται πλέον σε δύο καλλιτεχνικά δερματόδετους βιβλιοδετημένους τόμους και σε ένα CD.

Ευχαριστούμε τον κ. Καγιά Αθανάσιο, ιδιοκτήτη των Εκδόσεων ΜΥΓΔΟΝΙΑ, για την άριστη συνεργασία μας και την πολύ ωραία εργασία που έκανε.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τον Σύλλογο για την αναπαραγωγή αυτών. Το συνολικό κόστος εκτυπώσεων των δύο τόμων και του CD ανέρχεται στο ποσό των 100€.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 1 από 8